Anna Zofia Mackiewicz

podziekowania-lewica

O mnie

mackiewicz-01 mackiewicz-02 mackiewicz-04 mackiewicz-03

Urodziłam się w Bydgoszczy 52 lat temu. Od 34 lat mieszkam na Wyżynach.

Wykształcenie

Ukończyłam studia magisterskie (matematyka) oraz podyplomowo: – administracja publiczna – zarządzanie oświatą. Ukończyłam także ok. 30 różnych form szkoleniowych ( głównie z zakresu pracy samorządu, funkcjonowania organizacji pozarządowych, praw człowieka i prawa europejskiego;) oraz niezliczone formy szkoleniowe zawodowe. Sama jestem autorką i trenerką ok. 25 warsztatów z zakresu m.in.: praw kobiet, samorządności oraz działalności NGO.

Kariera zawodowa

Od 2000 roku jestem zatrudniona jako nauczycielka matematyki w Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy przy ul. Bohaterów Kragujewca (obecnie na urlopie bezpłatnym). Wcześniej pracowałam w SP Nr 41, Kuratorium OiW, a w czasie studiów w SP dla Pracujących i OHP oraz w Bursie ZS Medycznych. Równolegle pracowałam przez kilka lat jako prezes i dyrektor jednej z prywatnych firm bydgoskich .

Nagrody

Zostałam nagrodzona „Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi 2011r.”, Medalem Prezydenta Miasta za szczególne zasługi dla miasta Bydgoszczy w 1998r., Medalem Marszałka Województwa za zasługi
na rzecz Województwa i jego mieszkańców w 2012r., Medalem KEN, nagrodami przyznawanymi nauczycielom. Otrzymałam tytuły honorowe przyznawane przez organizacje pozarządowe – ostatnio ‚Kobieta Wielkiego Serca” oraz „Przyjaciel Dzieci”.

Funkcje publiczne

 • Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy (gospodarka komunalna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi, zespoły ds. Smart City oraz ds. projektów międzynarodowych)
 • Wcześniej: Radna Miasta Bydgoszczy od 1994 do 2014 roku Po wygranych wyborach w listopadzie 2014 r. na swoją już szóstą kadencję, złożyła mandat z końcem roku 2014 w związku z objęciem obecnej funkcji.

Funkcje pełnione w Radzie Miasta:

– Wiceprzewodnicząca Rady Miasta (2010 – 2014)

– Przewodnicząca Komisji Rady Miasta: Edukacji (1998-2006) oraz Polityki Społecznej i Rodziny (2006-2010)
(Radna z okręgu nr 6 – Wyżyny, Kapuściska, Zimne Wody, Czersko Polskie, Łęgnowo i Łęgnowo Wieś)

 • Członkini wielu stałych i zadaniowych komisji roboczych (np. Rady ds. Bezpieczeństwa przy Prezydencie Miasta, Komisji ds. grantów oświatowych, Komisji ds. Strategii Rozwoju Oświaty, itd.)
 • Członkini Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego (od 1994 r. – obecnie w zawieszeniu)
 • Członkini Rady Krajowej i Zarządu Wojewódzkiego i RM w Bydgoszczy SLD
 • Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego i członkini Zarządu Krajowego Forum Równych Szans i Praw Kobiet – frakcji kobiecej SLD
 • Przewodnicząca stowarzyszenia „Demokratyczna Unia Kobiet Bydgoszcz”
 • Członkini Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy (czwarta kadencja)
 • Członkini władz miejskich oraz Rady Naczelnej stowarzyszenia „Ordynacka”
 • Członkini Rady Społecznej: Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy (trzy kadencje)
 • Członkini i Inicjatorka Rady Działalności Pożytku Publicznego (dwie kadencje)
 • Członkini Komisji ds. Inicjatyw Obywatelskich;

Janusz Zemke: Sprawdzona radna, skuteczna posłanka

Janusz Zemke i Anna Mackiewicz

Z przekonaniem rekomenduję kandydaturę Anny Mackiewicz w październikowych wyborach do Sejmu RP. Poznałem Anię jeszcze w czasach, kiedy była bydgoską studentką i później życzliwie obserwowałem jej aktywność zawodową i społeczną. Anna jest autentycznym społecznikiem, ma wewnętrzną potrzebę kontaktów z różnymi środowiskami i reagowania na ich problemy. Jest otwarta na ludzi i lubi ludzi. Nie bez powodu 5-krotnie wybierano Anię do Rady Miasta Bydgoszczy, a w każdych kolejnych wyborach samorządowych zdobywała więcej głosów. Jej doświadczenie zawodowe, samorządowe i silne związki z Bydgoszczą gwarantują, że uzyskując mandat posła RP byłaby aktywnym i skutecznym reprezentantem regionu bydgoskiego.

Podpis Janusza Zemke

Janusz Zemke, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 25 września 2015 r.

Aktualności z facebooka

Czy takie rośliny mogą zastąpić na klombach miejskich jednoroczne "kwiatki" ?

110-lecie Związku Nauczycielstwa Polskiego - wyjątkowa uroczystość okręgu kujawsko-pomorskiego pośród Przyjaciół reprezentując Prezydenta Miasta ..... 9.12.2012 z: Anna Zofia Mackiewicz

I Mikołajkowy Bieg Sztafetowy Charytatywny - nigdy nie dowiesz się ile satysfakcji daje czas i praca oddane dla zorganizowania pożytecznej i do tego atrakcyjnej imprezy, jeżeli nie przyłączysz się i zaangażujesz na rzecz innych. Gratulacje dla wszystkich organizatorów. Dziękuję, że mogłam pomóc .... foto: Bydgoscy Biegacze z: Anna Zofia Mackiewicz, .

IV Mikołajkowy Mecz Charytatywny - nigdy nie dowiesz się ile satysfakcji daje czas i praca oddane dla zorganizowania pożytecznej i do tego atrakcyjnej imprezy, jeżeli nie przyłączysz się i zaangażujesz na rzecz innych. Gratulacje dla wszystkich organizatorów. Dziękuję, że mogłam pomóc .... z: Anna Zofia Mackiewicz

Na pożegnanie z uczestnikami i organizatorami kolejnej edycji imprezy charytatywnej "Bezpieczeństwo ze Świętym Mikołajem" z: Bogna Wojciechowska-Blachowska Ela Kamińska-Zielińska Anna Zofia Mackiewicz